Támogatás igénylése

Címkék: Támogatás Igénylése

Ki pályázhat?

A BUD Csoport Munkavállalóiért Alapítvány kedvezményezettjei lehetnek a Budapest Airport Zrt., a BUD Security Kft., valamint a RÜK Kft.

  • jelenlegi és volt munkavállalói,
  • egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló közreműködői (megbízási vagy más szerződéses jogviszony),
  • ezen személyek közös háztartásban élő közeli hozzátartozói.

Volt munkavállaló alatt azt a volt munkatársat kell érteni, akinek a munkaviszonya 2020. március 1. napja után, a COVID-19 járvánnyal összefüggő indokkal munkáltatói felmondással vagy közös megegyezéssel szűnt meg.

A támogatásra az pályázhat, akinek a szociális biztonsága, egészsége, mentális egészsége, anyagi biztonsága, megélhetése veszélybe került vagy kerülhet a COVID-19 járvány okozta egészségügyi és/vagy gazdasági következmények miatt.

Milyen támogatás igényelhető?

Támogatásként pénzösszeg, vagy valamilyen eszköz igényelhető.

  • A pénzügyi támogatás adómentes, mértéke havi szinten nem haladhatja meg a minimálbér 50%-át, (2020 évben 80.500 Forintot). A pénzügyi támogatás legfeljebb hat hónapra állapítható meg.
  • Egyéb eszköz igénylése esetén az igénylés értékhatára 200.000 Forint, mely értékhatáron belül egy kérelmező több eszközt is igényelhet. (Eszköz lehet többek között a mindennapi életvitel fenntartásához elengedhetetlen tárgy, például cserét igénylő elromlott hűtőszekrény, számítástechnikai eszköz otthoni munkavégzéshez/tanuláshoz, vagy egy takarításhoz, fertőtlenítéshez elengedhetetlen eszköz)

Fontos tudni, hogy a támogatás olyan célra igényelhető, amely a COVID-19 járvány következtében kialakult helyzettel összefüggésben felmerült költségek (így például egészségügyi, szociális, megélhetési, egyéb rendkívüli esemény miatti költségek) finanszírozására szolgál. Azt, hogy miért van szüksége a kérelmezőnek a támogatásra, az igénylőlapon részletesen indokolni kell!

Egy kérelmező vagy csak pénzügyi támogatást vagy csak eszközt igényelhet, egy közös háztartásból pedig legfeljebb egy kérelem nyújtható be.

Az igénylés menete:

A támogatást az igénylőlap kitöltésével kell megigényelni. Az igénylőlap megtalálható csatolva az oldal alján.

A kérelemhez a lehetőségekhez mérten csatolni kell a jogosultság fennállásának bizonyításához szükséges dokumentumokat. Ilyen lehet például a közös háztartásban élés tényének bizonyítására lakcímkártya, vagy lakásbérleti szerződés másolata, a jövedelem-igazolás, a költségek igazolására szolgáló számlák, bizonylatok, vagy egy orvosi igazolás. A kérelemben azt is fel kell tüntetni, hogy az igénylő milyen támogatást kér.

A kérelemhez szintén csatolni kell az alább letölthető GDPR-nyilatkozatot, kitöltve.

A kitöltött kérelmet az összes egyéb dokumentummal együtt a következő e-mail címre kell elküldeni: budcsoportmunkavallaloiert@bud.hu.

Az igénylés elbírálása:

A támogatás megítéléséről az összes körülmény mérlegelésével az Alapítvány kuratóriuma dönt.

  • A megítélt támogatást pénzösszeg esetén az Alapítvány számlájáról utalják át a kérelmező által megadott számlaszámra, a támogatási szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül.
  • A megítélt eszközt az Alapítvány szerzi be, és juttatja el a kérelmező részére a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül.

Támogatásokat csak az Alapítvánnyal kötött írásbeli szerződés megkötése után teljesíti az Alapítvány.

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a megítélt támogatás felhasználását utólag ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy a támogatást a céltól eltérően használták fel, vagy a kérelmező a kérelemben nem a valóságnak megfelelő adatokat és dokumentumokat terjesztett elő, a támogatás visszakövetelhető.

A részletes támogatási szabályzat elérhető alább.